Svet-Stranek.cz
Relax pro zdraví a krásu
INFRASAUNA ♥

Pokladna:Relax pro zdraví a krásu

Pokladna

Je pro Vás připravena pokladna s bezpečnou platební bránou pro pohodlené zaplacení předplatného nebo služeb, které u nás hodláte využít.
Do našich prostor s infrasaunou si dveře otvíráte sami pomocí číselného kódu. Proto platíte z pohodlí domova nebo pomocí mobilních aplikací. Platíte po potvrzení Vaší rezervace nebo máte možnost předplatného a to třeba jen jedné návštěvy. Pak stačí jen zavolat a můžete k nám jít téměř okamžitě.

Platba za rezervaci a pobyt se hradí předem převodem na náš účet, popřípadě platebním systémem PAY PAL. Pro okamžitý převod slouží účty u ČSOB, Fio banky, kde lze složit i hotovost a Airbank. Vyberete příslušný čas a pokud víte, že budete používat naše vybavení, přidáte do košíku. Pak už jen zvolíte platební metodu. Vybavení je standartně pro dvě osoby; 2 prostěradla, 2 osušky a 2 ručníky a ochrané látky do kabiny.

 


Výhody pro naše stálé.
Tato možnost je vhodná pro Vás, co využíváte vždy stejný čas a používáte stejné vybavení. Pro Vás je vhodné předplatné. Pokud si předplatíte 3 a více návštěv, dostáváte výhodu přednostní rezervace a máte prodloužený čas návštěvy. Dobu, ve kterou obvykle saunu navštěvujete, nebudeme obsazovat jinými klienty. Místo objednaných 1:20hod máte 1:30hod a misto 1:50hod máte celé dvě hodiny.
Ochrana osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Od 25.5.2018 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Veškeré osobní údaje, uvedené v kontaktním formuláři internetové pokladny Online.platby se dále nevyužívají. Jsou uchovány pouze za účelem uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamace či jiné ochrany spotřebitele a to pouze po dobu trvání smluvního vztahu. Na Váš email je pouze zaslána zpráva o potvrzení rezervace s pokyny pro vstup a platbu, popřípadě slouží pro komunikaci s vlastníkem infrasauna privat. Po provedené platbě nebudou na Vaši adresu ani na Váš email zasílána žádná obchodní sdělení, nabídky ani jiné informace. Důležité je pro nás pouze telefonní číslo, na které je zasílán kód pro vstup. Souhlas se zprcováním osobních údajů pro výše uvedené, je součástí formuláře s fakturačními údaji.
Vaši adresu není třeba vyplňovat, nepotřebujeme ji.
Vyplňte ulice: Sladkovského 35a, obec: Plzeň, psč: 32600 a nebo jednoduše xxx.

Obchodní podmínky ZDE

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží nebo služeb na internetovém obchodě Online platby "https://online-platby0.webnode.cz". Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
Kupující uzavřením kupní smlouvy, to je zaplacením zboží nebo služby, potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Výklad pojmů
Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.
Spotřebitel – (Kupující) - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Objednávka
Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.
Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy nebo platby na zboží, či službu slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku nebo zrušit rezervaci, kterou kupující závazně objedná a poté nezaplatí. Pro zboží, objednané dárkové poukazy a předplacené služby je termín splatnosti 14 dní ode dne objednávky. Po termínu splatnosti prodávající objednávku zruší.
Kupující je při rezervaci termínu povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve stanovené výši, nejpozději 2 hodiny před plánovaným termínem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu je možné provést  bezhotovostní formou dle zvolené možnosti zde nebo na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží doklad o složení rezervační platby. Dohodnutý termín rezervace lze změnit či zrušit. Platbu lze vrátit v plné výši nebo použít pro jiný termín rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 1 hodinu před plánovaným termínem rezervace nebo po odeslání kódu pro vstup, rezervační platbu kupujícímu již nelze vrátit. Nastane-li taková situace, lze ji řešit pomocí reklamace.

Více zde: https://online-platby0.webnode.cz/smluvni-podminky/
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží nebo služeb na internetovém obchodě Online platby "https://online-platby0.webnode.cz". Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
Kupující uzavřením kupní smlouvy, to je zaplacením zboží nebo služby, potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Výklad pojmů
Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.
Spotřebitel – (Kupující) - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Objednávka
Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.
Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy nebo platby na zboží, či službu slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku nebo zrušit rezervaci, kterou kupující závazně objedná a poté nezaplatí. Pro zboží, objednané dárkové poukazy a předplacené služby je termín splatnosti 14 dní ode dne objednávky. Po termínu splatnosti prodávající objednávku zruší.
Kupující je při rezervaci termínu povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve stanovené výši, nejpozději 2 hodiny před plánovaným termínem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu je možné provést  bezhotovostní formou dle zvolené možnosti zde nebo na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží doklad o složení rezervační platby. Dohodnutý termín rezervace lze změnit či zrušit. Platbu lze vrátit v plné výši nebo použít pro jiný termín rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 1 hodinu před plánovaným termínem rezervace nebo po odeslání kódu pro vstup, rezervační platbu kupujícímu již nelze vrátit. Nastane-li taková situace, lze ji řešit pomocí reklamace.

Více zde: https://online-platby0.webnode.cz/smluvni-podminky/
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží nebo služeb na internetovém obchodě Online platby "https://online-platby0.webnode.cz". Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
Kupující uzavřením kupní smlouvy, to je zaplacením zboží nebo služby, potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Výklad pojmů
Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.
Spotřebitel – (Kupující) - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Objednávka
Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.
Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy nebo platby na zboží, či službu slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku nebo zrušit rezervaci, kterou kupující závazně objedná a poté nezaplatí. Pro zboží, objednané dárkové poukazy a předplacené služby je termín splatnosti 14 dní ode dne objednávky. Po termínu splatnosti prodávající objednávku zruší.
Kupující je při rezervaci termínu povinen uhradit prodávajícímu rezervační platbu ve stanovené výši, nejpozději 2 hodiny před plánovaným termínem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Platbu je možné provést  bezhotovostní formou dle zvolené možnosti zde nebo na základě zaslané faktury prodávajícím. Kupující vždy obdrží doklad o složení rezervační platby. Dohodnutý termín rezervace lze změnit či zrušit. Platbu lze vrátit v plné výši nebo použít pro jiný termín rezervace. Pokud se kupující v dohodnutém termínu rezervace nedostaví do provozovny nebo změní či zruší termín rezervaci méně než 1 hodinu před plánovaným termínem rezervace nebo po odeslání kódu pro vstup, rezervační platbu kupujícímu již nelze vrátit. Nastane-li taková situace, lze ji řešit pomocí reklamace.

Více zde: https://online-platby0.webnode.cz/smluvni-podminky/
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK